Nizoral Creme 30g

In voorraad

Speciale prijs:  6,89

Normale prijs:  7,65

OF

Nizoral Creme 30g

DIT IS EEN GENEESMIDDEL : Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts. Verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik worden niet teruggenomen, behalve in geval van gebrek. Gelieve dan uw apotheker te contacteren.

BIJSLUITER home de-online-apotheekNizoral Creme 30 G NIZORAL crème ketoconazole
De werkzame stof is ketoconazole.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) van NIZORAL crème zijn: propyleenglycol, cetylalcohol, stearylalcohol, sorbitanmonostearaat, polysorbaat 60, polysorbaat 80, natriumsulfiet, isopropylmyristaat en gezuiverd water. 1.WAT IS NIZORAL CREME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Tube met 30 g crème voor plaatselijk gebruik op de huid
Middel tegen infecties van de huid door schimmels of gisten
NIZORAL crème is aangewezen bij de behandeling van uitwendige infecties van de huid die veroorzaakt worden door schimmels of gisten. Het gaat om ontstekingen op beperkte delen van het lichaam, zoals: de borst, de rug, de handen, de voeten of de liesstreek.
Ook andere schilferende huidaandoeningen, zoals seborreïsche dermatitis, kunnen met NIZORAL crème worden behandeld.
Als de crème niet toereikend is, kan worden overgeschakeld op een vorm van ketoconazole die langs de mond wordt ingenomen (tabletten of drinkbare vloeistof). Raadpleeg in dit geval uw arts. 2.WAT MOET U WETEN VOORDAT U NIZORAL CREME GEBRUIKT ? Gebruik NIZORAL crème niet …
•als u overgevoelig (allergisch) bent voor ketoconazole of voor één van de andere bestanddelen van NIZORAL crème, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken. Verschijnselen van overgevoeligheid die zich kunnen voordoen na het aanbrengen van de crème zijn jeuk, licht branderig gevoel of roodheid van de huid. Wanneer overgevoeligheid zich voordoet stopt u best de behandeling en raadpleegt u uw arts of apotheker.
•als u overgevoelig bent voor andere vergelijkbare antischimmelproducten met imidazolstructuur.
U mag NIZORAL crème niet in de ogen aanbrengen. Was dus telkens zorgvuldig uw handen na het aanbrengen van de crème.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van NIZORAL crème in combinatie met voedsel en drank
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding bekend.
Zwangerschap
Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van NIZORAL crème bij zwangere vrouwen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Hoewel NIZORAL crème niet door de huid dringt, kunt u dit geneesmiddel veiligheidshalve beter niet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Raadpleeg uw arts of apotheker.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en bediening van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van NIZORAL
Niet van toepassing.
Gebruik van NIZORAL in combinatie met andere geneesmiddelen
NIZORAL crème mag niet met andere stoffen worden vermengd.
Als u langdurig behandeld bent met een zalf, crème of lotion die corticoïden bevat, is het aangeraden die behandeling langzaam af te bouwen over een periode van 2 tot 3 weken. Gedurende die periode gebruikt u 's morgens het corticoïd en 's avonds NIZORAL crème.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 3.HOE WORDT NIZORAL CREME GEBRUIKT ? Behandel met NIZORAL crème niet alleen de geïnfecteerde zones maar ook de huid er rond. Was zorgvuldig de handen na het aanbrengen om overdracht van kiemen naar andere lichaamsdelen of andere personen te voorkomen.
Openen van de tube:
- Draai het dopje los;
- Duw het dopje omgekeerd weer op de tube, totdat de scherpe punt de tube doorprikt.
- De tube is klaar voor gebruik.
In geval van milde plaatselijke huidinfecties ter hoogte van de voeten (‘atletenvoet’) brengt u de crème tweemaal per dag aan op het letsel en dit ononderbroken gedurende één week. Wrijf de crème zachtjes in de huid met de vingertoppen. Bij meer ernstige of uitgebreide infecties (bijv ter hoogte van de zool, de zijkant van de voet of de nagel) moet men de behandeling 2 tot 6 weken voortzetten of is een behandeling met tabletten noodzakelijk naargelang het advies van uw arts.
In geval van plaatselijke huidinfecties ter hoogte van de borst, rug, handen of liesstreek brengt u 1 maal per dag een weinig crème op het letsel aan. Wrijf de crème zachtjes in de huid met de vingertoppen. Zet de behandeling zonder onderbreking voort tot 1 week na het volledig verdwijnen van het letsel. Naargelang van de plaats en de uitgebreidheid van het letsel zult u 2 tot 6 weken moeten behandelen.
In geval van seborreïsche dermatitis brengt u 1 of 2 maal per dag een weinig crème op het letsel aan, afhankelijk van de ernst en omvang ervan. Ook in dit geval zet u de behandeling zonder onderbreking voort tot 1 week na het volledig verdwijnen van het letsel.
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u NIZORAL moet gebruiken.
Wat u moet doen wanneer u NIZORAL CREME vergeet te gebruiken:
Niet van toepassing.
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met NIZORAL CREME wordt gestopt:
Niet van toepassing.
Wat u moet doen als u meer van NIZORAL heeft gebruikt dan u zou mogen:
Als u te veel NIZORAL crème aanbrengt, kan de huid plaatselijk branderig aanvoelen, ook kan roodheid of zwelling optreden. Zet u de behandeling stop, dan verdwijnen branderig gevoel en roodheid.
Als kinderen per ongeluk NIZORAL crème in de mond krijgen, hoeft u geen speciale maatregelen te nemen.
Wanneer u te veel van NIZORAL heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245). 4.MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan NIZORAL bijwerkingen hebben.
3-5 % van de patiënten meldden een ongewenst effect.
Volgende ongewenste effecten werden gemeld: allergische reactie, lokale irritatie, opflakkering van de symptomen, brandende huid, jeuk en huiduitslag met blaasjes.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5.HOE BEWAART U NIZORAL CREME? NIZORAL crème wordt bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard.
Houd de tube steeds goed gesloten.
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Gebruik NIZORAL niet meer na de datum achter “niet te gebruiken na” of “exp” op de buitenverpakking.
Vervallen geneesmiddelen kan u best afgeven aan uw apotheker. 6.AANVULLENDE INFORMATIE Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
NIZORAL crème is vrij van voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is

Extra informatie

Bijsluiter Nee
Indicatie N/B
Gebruik N/B
Ingredienten N/B
Waarschuwing N/B
Bijwerkingen N/B
Product referentie: 0842153